Det er for tiden ikke satt opp treningstider på ute-anleggene