Bildet viser tennisbanen på Kippermoen idrettsanlegg

Det er 3 tennisbaner på Kippermoen. En med grusdekke, en med tartandekke og en med asfaltdekke.

Grusbanen brukes av tennisklubben, og er avlåst. De andre to banene er åpen for alle.