Kippermoen idrettsanlegg - foto Snorre Nicolaisen

Skøytebane

 

Skøytebanen på Kippermoen

På vinterstid blir grusbanen på Kippermoen gjort om til skøytebane.
 

En traktor med henger og vanntank bygger opp en såle av is. Så brøytes den og kostes etterpå. Prosessen gjentas ved behov.

Isen er mest beregnet på lek og moro for barn og familier, men isen brukes av skoleelever på dagtid til blant annet ishockey
 
Vi forsøker å holde isbanen åpen i helgene sa langt været og isforholdene tillater det
 
Det er mulighet for lys på skøytebanen:
 
1. Slå på lysene på kunstgressbanen. Slå på bryter ved døra på det nye sekretariatet 
2. For å tenne lyset på selve skøytebanen er det en vribryter på hver av de to lysmastene nærmest skøytebanen
 
Lysene slukkes av seg selv etter noen timer 
 
Skøytebanen på KippermoenSkøytebanen på KippermoenSkøytebanen på Kippermoen
 

 

Web levert av CustomPublish AS