Skateparken ble fornyet på forsommeren 2011 med ny asfalt og nye ramper. Parken er bare tilrettelagt for sommeraktivitet. Vi har dessverre ikke noe tilbud til skaterne på vinterstid.