Kippermoskogen    

Kippermoskogen som den står i dag er den eneste granskogen igjen på byflata, og har et areal på 36,4 daa. Den består av gammel granskog med lett innblanding av lauvtre. Skogen er et tilholdssted for blant annet fugl og ekorn.

Det er ca 500 m med opparbeidet stier som snor seg gjennom skogen. Den gir et fint ly for Sirkushålo og brukes mye av de to barnehagene som ligger i direkte tilknytning til skogen samt turgåere. Skolene bruker den til orientering. Skogen langs Sikmoveien er også en del av Kippermoskogen. Den er 16 daa. 
 
Kippermoskogen 
KippermoskogenKippermoskogen