Frisklivssentralen er for tiden underbemannet, og det vil derfor ta lengre tid enn normalt å få svar på henvisning. Vi beklager dette.

 

Frisklivssentralen er et tilbud til deg som
 • Ikke trener regelmessig, og som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
 • Står i fare for å få en livsstilssykdom
 • Trenger veiledning til å endre livsstilsvaner
 • Har fått en livsstilssykdom og trenger hjelp til å forebygge videreutvikling
 • Er over 18 år
Hva er en Frisklivssentral?
En Frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har et strukturert oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. I tillegg kan Frisklivssentralen fungere som et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.
 
Reseptens innhold
 • Oppfølging i en periode på 3 måneder.
 • Tilrettelagt trening to ganger i uka, eller mer.
 • Samtale før og etter perioden.
 • Enkel gangtest med pulsbånd på tredemølle før og etter perioden.
 • Tilbud om kostholdskurs og røykesluttkurs.
 • Pris: 300 kr.

For informasjon om forskjellen på grønne (resepttimer) og blå (folkehelsetimer) timer, se side 2 på "Timeplan Frisklivssentralen".

Kontaktinformasjon
Tlf.: 99 41 89 75 / 75 10 17 36
 
Frisklivssentralen er også på facebook. Her vil du finne tips til trening og kosthold, oversikt over timer, beskjed om eventuelle avlysninger og andre nyttige tips og fun facts.
Frisklivssentralen er fra 1. september 2015 organisert under den kommunale helsetjenesten (Fysio- og ergoterapitjenesten), men har fortsatt tilholdssted på Kippermoen idrettssenter.
 

Frisklivssentralen, logo.jpg