Idrettssenteret har totalt 12 garderober. Seks for kvinner og seks for menn.

Abonnement og badegjester benytter hovedgarderobene. De finner du like bortfor resepsjonen. Damegarderoben er nærmest resepsjonen, mens herregarderoben er ett stykke lengre ned i korridoren.

Idrettslagene benytter garderobene i tilknyttning med idrettshallen

Skolene benytter garderobene i tilknyttning med idrettshallen under kroppsøving og hovedgarderobene når de har svømming

Videregående skole benytter garderobene i tilknyttning med idrettshallen under kroppsøving, med unntak av idrettslinja.