Kippermoen Idrettssenter deltar i et antidopingprogram, for å synliggjøre arbeidet med å skape et rent treningsmiljø. Doping inneværer alltid en betydelig helserisiko, og strider mot alt vi kan om god og riktig trening. Vi tar derfor avstand fra enhver form for doping, som for eksempel bruk av anabole steroider.

 
I antidoping-programmet inngår
  • Holdningsskapende tiltak
  • Opplæring av ansatte i dopingsspørsmål
  • Oppfølging av Antidoping Norge
  • Informasjonsmateriell
 
I tillegg er vi en del av Rent senter programmet, som også innebærer dopingkontroll av medlemmer. Dopingkontroller på treningssenteret er et viktig virkemiddel for å sikre et trygt og rent treningsmiljø for alle. Gjennom testing av medlemmet har vi mulighet til å avdekke bruk og ta konsekvensene av dette,