Fra 1. januar 2016 ble ordningen med idrettskort avviklet og erstattet med anleggskontingent for barn og ungdom opp til 19 og anleggsleie for voksne og senioridrett. Anleggskontingenten og anleggsleien faktureres idrettslagene og er en avgift for lagenes bruk av kommunale anlegg

Følgende satser er gjeldende

Anleggskontingent
0-12 år: kr 200,- pr medlem pr år
13-19 år: kr 350,- pr medlem pr år.

Barn som deltar i to ulike idretter vil betale to anleggskontingenter. Dette betales inn til idrettslag via kontingent og treningsavgift.

Anleggsleie
Idrettshallen:
- Pr saltime: kr 100,-
- Hel hall: kr 340,- Idrettshallen har fire saler og pr saltime kr 100 tilsier en sal. Hel hall er fire saler og hele spilleflaten.

Mosjøhallen:
- Pr saltime: kr 200,-
- Hel hall: kr 500 Mosjøhallen har tre saler. Pr saltime kr 200,- tilsier en sal. Hel hall er tre saler og tilsier hele spilleflaten.

Skytebane:
- Bane : kr 100,-